Minőség- és Környezettudatos PolitikaMINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETTUDATOS POLITIKA

A Medikémia Zrt. alapelve a minőség, a megbízhatóság és a versenyképesség, amely meghatározza az egész Társaság működését.


Alapvető célunk, hogy tevékenységeink, termékeink és szolgáltatásaink feleljenek meg a mindenkori vevői és egyéb érdekelt felek elvárásainak, valamint a hazai és Európai Uniós előírásoknak. A kitűzött célt vevőközpontú piaci stratégiánkkal, továbbá az üzleti gazdálkodás, a minőségirányítás, valamint a környezettudatosság területén elért eredményeink révén kívánjuk teljesíteni.


Versenyképességünk megőrzése, javítása érdekében céljaink megvalósításának eszközeként az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok követelményei szerinti Integrált Irányítási Rendszert működtetjük, és folyamatosan fejlesztjük.


A hatékony megvalósítás érdekében elkötelezzük magunk az alábbiak mellett:


 • Jogkövető magatartásunkkal a ránk vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeket teljesítjük.

 • Tevékenységeink tervezésével, folyamatos fejlesztésével, ellenőrzésekkel, elemzésekkel, helyesbítő tevékenységekkel az Integrált Irányítási Rendszerünket folyamatosan fejlesztjük.

 • Termékeink minőségével, választékával, szolgáltatásaink színvonalával minél jobban kielégítjük a vevők növekvő igényeit, megszerezzük és fenntartjuk megelégedettségüket, piaci pozíciónkat megerősítjük, részesedésünket növeljük.

 • A termékminőséggel, műszaki fejlesztési tevékenységünkkel, innovációval, a hatékonyság és termelékenység növelésével a hazai és az Európai Uniós követelményeket is teljesítjük.

 • A fenntartható fejlődés érdekében nyomon követjük tevékenységeink és termékeink környezeti hatásait, elősegítjük a környezetszennyezést megelőző, illetve környezeti teljesítményünket javító megoldások alkalmazását.

 • Rendszeresen értékeljük folyamatainkat, hogy a szükséges erőforrásokat biztosíthassuk, és azokat a lehető leghatékonyabban tudjuk felhasználni.

 • Elemezzük a váratlan helyzetekből adódó kockázatokat, és indokolt esetben olyan, a kockázatokkal arányos intézkedéseket vezetünk be, amelyek a kockázatok csökkentésére, megelőzésére irányulnak.

 • Dolgozóink felkészültségét folyamatosan növeljük, teljesítményüket értékeljük. A munkatársakat aktívan bevonjuk az Integrált Irányítási Rendszer működtetésébe, fejlesztésébe.

 • A külső és belső szabályozásoknak megfelelően, hatékonyan és átláthatóan működünk és működtetünk.

 • Eredményes kommunikációt folytatunk Társaságunkon belül és kívül egyaránt.

 • Tevékenységeink eredményeivel a magyar ipar és a magyar termékek hírnevét erősítjük.

 • Felelősségteljes, tisztességes, példamutató magatartást tanúsítunk a gazdasági életben kivívva ezzel érdekelt feleink megelégedettségét, tiszteletét.


A vezetés elkötelezi magát az Integrált Irányítási Rendszer működtetéséhez szükséges erőforrások biztosítása mellett, gondoskodik annak fenntartásáról, fejlesztéséről, az irányításban aktívan részt vesz, a jövőképet folyamatosan kialakítja.


Politikánkat szervezetünk minden szintjén megismertetjük, végrehajtását támogatjuk és megköveteljük dolgozóinktól, valamint a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé, megismerhetővé tesszük.


Szeged, 2018.01.05.

Pálmai Antal

vezérigazgató